ÄLYVAATETEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET TYÖELÄMÄSSÄ

Updated: Mar 19, 2020

Tutkimusinsinööri Risto Toivonen Suomen ergonomiapalvelu Oy:stä käsittelee älyvaatteiden käyttöä työn kuormittavuuden arvioinnissa Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuspäivillä otsikolla Älyvaateteknologian mahdollisuudet työn kuormittavuuden tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Myontecin Ergoanalyysi on keskeisenä esimerkkinä uusista innovaatioista. Myontecin älyvaatteet mahdollistavat työn kuormituksen mittaamisen objektiivisesti mahdollistaen paremman työergonomian kehittämisen ja työkyvyn parantamisen.

Suomen Työterveyslääkärit ry:n järjestämillä koulutuspäivillä paneudutaan työelämän muutoksiin otsikolla Työelämä muuttuu, pysytkö mukana?  Koulutuspäivät pidetään Tampereella 21.-22.3.2019.

39 views0 comments

Recent Posts

See All
COMPANY INFORMATION

Myontec Ltd
P.O. Box 1188
FI-70211 Kuopio, Finland
Tel. +358 50 556 1552
info@myontec.com

SITE MAP
HELP
SUBSCRIBE
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

© Myontec 2018-2020

0