top of page

ÄLYVAATETEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET TYÖELÄMÄSSÄ

Updated: Mar 19, 2020

Tutkimusinsinööri Risto Toivonen Suomen ergonomiapalvelu Oy:stä käsittelee älyvaatteiden käyttöä työn kuormittavuuden arvioinnissa Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuspäivillä otsikolla Älyvaateteknologian mahdollisuudet työn kuormittavuuden tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Myontecin Ergoanalyysi on keskeisenä esimerkkinä uusista innovaatioista. Myontecin älyvaatteet mahdollistavat työn kuormituksen mittaamisen objektiivisesti mahdollistaen paremman työergonomian kehittämisen ja työkyvyn parantamisen.

Suomen Työterveyslääkärit ry:n järjestämillä koulutuspäivillä paneudutaan työelämän muutoksiin otsikolla Työelämä muuttuu, pysytkö mukana?  Koulutuspäivät pidetään Tampereella 21.-22.3.2019.

112 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page